Ventilatie

Een goed ventilatiesysteem garandeert een optimale luchtkwaliteit in uw woning.
Zonder negatieve impact op het comfort zoals tocht, lawaai-, en stofhinder.
De installatie dient bovendien gemakkelijk te onderhouden zijn.

Voor DUODECIM is het cruciaal om al deze aspecten in acht te nemen tijdens het ontwerp van uw ventilatiesysteem. Hierdoor kan heel wat energie worden bespaard en kan een verlaging van het E-peil tot 15 E-peilpunten worden gerealiseerd.

DOUDECIM zorgt voor een ventilatievoorontwerp op maat – plan met alle ventilatiecomponenten -zodat u als bouwheer een duidelijk en goed overzicht hebt van uw ventilatiesysteem. Dit voorontwerp is een verplicht onderdeel van de startverklaring.

In de ventilatie ontwerp specificaties worden alle prestatie-eisen waaraan uw ventilatie-installatie dient te voldoen, vastgelegd volgens de STS-P 73-1 Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen. Dit document wordt aan de ventilatie-installateur bezorgd voor het opmaken van zijn prijsofferte.

Bij het uiteindelijk opleveren van het ventilatiesysteem worden alle ventilatiedebieten gemeten. DUODECIM bezorgt u hier een uitgebreid verslag van, welke wordt toegevoegd aan de EPB-aangifte van uw woning.

Luchtdichtheid

“  Wind, verwarming en ventilatie veroorzaken een drukverschil tussen binnen en buiten. Zo dringt via kieren en spleten koude lucht binnen en ontsnapt warme lucht. Dat kan zowel tocht als condensatie creëren, en op zijn beurt schimmelvorming. Door luchtdicht te bouwen vermijdt u spleten en kieren en dus ook deze problemen. Daarnaast zorgt een goede luchtdichtheid van de gebouwschil voor een lager E-peil.

De EPB–regelgeving legt geen eisen op aan de luchtdichtheid van een gebouw. Hebt u aandacht besteed aan een luchtdichte aansluiting van constructiedelen en wilt u dat laten meetellen voor een beter E-peil? Dat kan, als u een luchtdichtheidsmeting laat uitvoeren.    “

www.energiesparen.be

DUODECIM is erkend om luchtdichtheidsmetingen (ook wel blowerdoor-test genoemd) uit te voeren. Afhankelijk van uw vraag zorgen wij voor een optimale service om deze luchtdichtheidsmetingen volgens het geldende kwaliteitskader snel en professioneel af te handelen.

Deze meting bestaat uit het volgende:

  • Conformiteitsverklaring
  • v50 waarde voor in het EPB-verslag
  • Gebruikte apparatuur
  • Gedetailleerd verslag met resultaten en de testgegevens

 

Voor meer info betreffende luchtdichtheidsmetingen en de bijhorende prijzen kan u ons altijd contacteren.

Neem gerust contact op voor meer informatie ivm onze prijzen. Wij helpen u zeer graag verder. Een goede service op maat van de bouwheer staat centraal in de bedrijfscultuur van DuoDecim.