Veiligheidscoördinatie

U gaat (ver)bouwen? Van zodra er minstens 2 aannemers aangesteld worden om een project te realiseren is het verplicht een veiligheidscoördinator (VC) aan te stellen.
DUODECIM helpt u hier graag mee verder!

Bij de ontwerpfase (VC Ontwerp) én bij het realiseren van uw bouwproject (VC Uitvoering) dient een veiligheidscoördinator aangesteld te worden.

De taken van een Veiligheidscoördinator Ontwerp (VCO) zijn:

  • Het aanduiden van alle risicovolle elementen met betrekking tot het realiseren van uw project. Uit deze studie volgt het Veiligheids- en Gezondheidsplan, waarin te nemen maatregelen en tips inzake veiligheid staan uitgelegd
  • Openen van het Postinterventiedossier en het Coördinatiedagboek

Voor de Veiligheidscoördinator Uitvoering (VCU) bevat het takenpakket:

  • Uitvoeren van werfbezoeken
    Bij deze bezoeken bekijkt de VCU of de beschreven maatregelen inzake veiligheid opgevolgd worden. Eventuele opmerkingen worden genoteerd in het coördinatiedagboek.
  • Na elk werfbezoek wordt er een verslag afgeleverd aan de betrokken partijen (zijnde architect, bouwheer en aannemer(s))
  • Aanvullen van het Veiligheid- en Gezondheidsplan en het postinterventiedossier tijdens de uitvoering der werken

Uitzonderingen

DUODECIM zorgt voor een vlot verloop van de veiligheidscoördinatie van uw project.
Na de oplevering krijgt u van ons een volledig Postinterventiedossier, waarin alle nuttige info mbt uw project uitgelegd staat.
Dit is enorm nuttig voor eventuele toekomstige werken aan uw woning!

Benieuwd naar onze voorwaarden? Aarzel niet en neem contact!

Nuttige links

Brochure van de federale overheidsdienst: De aanstelling van veiligheidscoördinatoren

Reglementering op tijdelijke en mobiele werkplaatsen: Reglementering op tijdelijke en mobiele werkplaatsen