Blowerdoor

Wind, verwarming en ventilatie veroorzaken een drukverschil tussen binnen en buiten. Zo dringt via kieren en spleten koude lucht binnen en ontsnapt warme lucht.

“  Wind, verwarming en ventilatie veroorzaken een drukverschil tussen binnen en buiten. Zo dringt via kieren en spleten koude lucht binnen en ontsnapt warme lucht. Dat kan zowel tocht als condensatie creëren, en op zijn beurt schimmelvorming. Door luchtdicht te bouwen vermijdt u spleten en kieren en dus ook deze problemen. Daarnaast zorgt een goede luchtdichtheid van de gebouwschil voor een lager E-peil.

De EPB–regelgeving legt geen eisen op aan de luchtdichtheid van een gebouw. Hebt u aandacht besteed aan een luchtdichte aansluiting van constructiedelen en wilt u dat laten meetellen voor een beter E-peil? Dat kan, als u een luchtdichtheidsmeting laat uitvoeren.    “

www.energiesparen.be

DUODECIM is erkend om luchtdichtheidsmetingen (ook wel blowerdoor-test genoemd) uit te voeren. Afhankelijk van uw vraag zorgen wij voor een optimale service om deze luchtdichtheidsmetingen volgens het geldende kwaliteitskader snel en professioneel af te handelen.

Deze meting bestaat uit het volgende:

  • Conformiteitsverklaring
  • v50 waarde voor in het EPB-verslag
  • Gebruikte apparatuur
  • Gedetailleerd verslag met resultaten en de testgegevens

 

Voor meer info betreffende luchtdichtheidsmetingen en de bijhorende prijzen kan u ons altijd contacteren.