EPC

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is,
rekening houdend met de gebouwschil en de installaties.
Info

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat aantoont hoe energiezuinig een gebouw is, rekening houdend met de gebouwschil en de installaties. Afhankelijk van het type gebouw of het gebruik van het gebouw is de opmaak en inhoud van het EPC verschillend.

Met het EPC wil de Vlaamse Overheid burgers en organisaties sensibiliseren om hun gebouw energiezuinig te maken. Op het EPC staan daarom een energiescore en een energielabel die aantonen hoe energiezuinig het gebouw is ten opzichte van andere gebouwen (met uitzondering van het EPC van de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw).

Bovendien staan op elk EPC aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. Samen streven we naar een energiezuinig gebouwenpark tegen 2050!

Wat betekent nu de EPC waarde?

 • Letterlijk betekent het hoeveel kilowattuur een ‘standaard gezin’ zal verbruiken per vierkante meter vloeroppervlakte, per jaar voor de verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van de woning in een standaardklimaat.
 • Er wordt dus geen rekening gehouden met uw werkelijk gebruik!
 • Er wordt ook geen rekening gehouden met een zachte of koude winter bijvoorbeeld.
 • Het berekend rendement van zonnepanelen en zonneboilers wordt afgetrokken van het eindresultaat. Woningen die hier over beschikken kunnen dus een vertekend beeld geven wat betreft hun energiezuinigheid. Deze truc wordt in de sector soms toegepast. Men plaatst zonnepanelen en dat op zich maakt de woning al aantrekkelijker op de verkoopmarkt en zonder isolatiewerken uit te voeren bekomt men een aanzienlijk beter EPC.

De EPC-waarde is een getal dat op zich nog niet zoveel zegt. Een slecht geïsoleerd appartement zal meestal een beter resultaat bekomen dan een goed geïsoleerde villa.

Wat is een goede EPC-waarde?

Zoals aangehaald in punt 4 is er niet zomaar een goed cijfer te noemen voor een EPC-waarde. De vraag moet zijn: wat is een goede EPC-waarde voor een studio, appartement, rijhuis, 3-gevelwoning en 4-gevelwoning. Dit heeft te maken met de totale oppervlakte aan verliesoppervlakken. Een rijhuis dat ingesloten ligt tussen twee woningen die ook verwarmd worden heeft enkel vooraan, achteraan, boven en onder verliesoppervlakken. Appartementen hebben soms zelfs onderaan en bovenaan geen verliesoppervlakken. Het resultaat is dus dat een slecht geïsoleerd appartement soms een EPC-waarde van ongeveer 150 (ruim in het groen) haalt en een zeer goed geïsoleerde villa 300 (geel).

Het komt er dus op aan om appartementen met appartementen en rijhuizen met rijhuizen te vergelijken. Onderstaande lijst geeft u een idee van gemiddelde EPC-waardes (ook kengetal of energiescore genoemd).

appartement: 295
gesloten bebouwing: 296
halfopen bebouwing: 350
open bebouwing: 398

Werkwijze

 

Nadat een afspraak is vastgelegd doen we het volgende:

1. De energiedeskundige kijkt documenten na.

Enkel bij dit onderdeel hebben wij uw hulp nodig!
Indien u belang hecht aan een goed EPC certificaat is het klaarleggen van de bewijsstukken soms van groot belang.

Lees vooraf de aanstiplijst van aanvaarde bewijsstukken (PDF 4 pagina’s, bron VEA). Op pagina 2 heeft u de complete lijst van mogelijke bewijsstukken. Vooral van de dingen die visueel niet kunnen worden vastgesteld (isolatie, bouwjaar,…) zijn de bewijsstukken van belang.

De lijst van is lang en gedetailleerd maar de belangrijkste zijn:

 • Plannen (ondertekend door de architect)
 • Originele facturen van aannemers (op het juiste werfadres)
 • Goedgekeurde subsidie van de Vlaamse overheid of de netbeheerder
 • Bewijs van bouwjaar indien gebouwd na 1970!(Bijvoorbeeld: kopie kadastrale legger, notariële akte, stedenbouwkundige aanvraag of vergunning).
 • Technische documentatie van de ruimteverwarmingsinstallatie

Voor het huisbezoek moet u rekenen op 1 tot 1.30h.

2. Woning inspecteren en opmeten

De energiedeskundige type A zal de woning inspecteren. Hij kijkt daarbij naar het dak, de muren, de vloer, de ramen, de deuren, de gebruikte isolatiematerialen, de verwarmingsinstallatie. Bij verschillende ruimteverwarmingssystemen moet de inhoud van alle kamers opgemeten en berekend worden. Bij het bezoek moet de deskundige strikt het inspectieprotocol volgen.

3. EPC waarde berekenen

Op kantoor worden alle parameters ingevoerd met behulp van de certificatiesoftware die door het Vlaams Energieagentschap ter beschikking wordt gesteld aan de erkende energiedeskundigen type A. Met deze software wordt de EPC waarde berekend. Daarbij komen nog gedetailleerde aanbevelingen en mogelijke verbeteringen.

4. EPC attest afleveren

Door het gebruik van een vaste inspectiemethode en specifieke software bekomen we correcte resultaten. De opmaak van een EPC certificaat neemt gemiddeld ongeveer een halve dag in beslag en u krijgt meteen de PDF doorgemaild.

Wilt u nog meer inlichtingen over uw specifieke situatie? Neem gerust vrijblijvend contact op met ons!

Uitzonderingen

We hebben ondervonden dat er twee gevallen zijn die nogal eens over het hoofd worden gezien:
1. Verkoop/verhuur zonder enige vorm van publicatie, bv. tussen familieleden) hebben geen EPC attest nodig!
2. Uw EPC certificaat is 10 jaar geldig en na verbouwingen is het niet verplicht een nieuw energieprestatiecertificaat te laten opmaken.

De lijst van uitzonderingen op de EPC-verplichting.
Een EPC is in de volgende gevallen niet verplicht:

 • Verkoop van een percentage van de woning (bv. door één van de partners bij een echtscheiding).
 • Verkoop van een woning die door de burgemeester onbewoonbaar werd verklaard.
 • Bij een schenking of erfenis en bij verkoop van enkel de naakte eigendom of het vruchtgebruik, bij opstal en erfpacht, bij ruilakte, en bij gerechtelijke onteigening.
 • Woning die werd ingericht als niet-residentieel gebouw bijvoorbeeld als die enkel gebruikt wordt als winkel,kantoorruimte,etc.
 • Verkoop van een religieus gebouw.
 • Verkoop of verhuur van een woning die reeds een EPC heeft.. Het EPC blijft 10 jaar geldig. Indien de woning opnieuw verkocht of verhuurd wordt binnen deze geldigheidstermijn moet geen nieuw EPC worden opgemaakt. Als in de woning intussen energiebesparende verbeteringen zijn aangebracht zoals het vervangen van enkel glas door dubbelglas of het isoleren van de zoldervloer kan de eigenaar ervoor kiezen om een nieuw EPC te laten opmaken maar dit is geen verplichting. Het nieuwe EPC zal dan uiteraard een betere energiescore geven.
 • Verkoop en verhuur van een nieuwbouwwoning (bouwaanvraag na 1 januari 2006) waarbij een geldig energieprestatiecertificaat bij bouw beschikbaar is.
 • Onderverhuur
 • Rusthuizen
 • Verkoop of verhuur van woonboten.
 • Verkoop/verhuur zonder enige vorm van publicatie, bv. tussen familieleden

Hoe publiceert u het EPC?

Sinds januari 2013 zijn de regels over de advertentieplicht van het energieprestatiecertificaat verscherpt. EPC ‘in aanvraag’ is niet meer geldig en u riskeert een boete. Vorig jaar werden tot september 2.559 controles uitgevoerd op de advertentieplicht en in 429 gevallen werd een fout of afwezigheid vastgesteld. In 2012 waren dat maar 228 gevallen. Het is duidelijk dat de verscherpte regels een impact hebben. Hoe u precies moet adverteren is nochtans eenvoudig.

Er zijn twee mogelijkheden:

 • Ofwel vermeldt u de energiescore én het adres.
 • Ofwel vermeldt u de energiescore én de unieke code. (De unieke code is de tweede cijferreeks bovenaan het EPC zonder de nullen ervoor, afgekort als UC).

De rest blijft onveranderd:

De EPC-score (kengetal) en het adres en de unieke code moeten vanaf 1/1/2012 gepubliceerd worden in alle commerciële publicaties, zoals advertenties in kranten, tijdschriften, op websites, raamadvertentie, enz. De unieke code is de tweede cijferreeks van het certificaatnummer (de nullen voor het getal mag u weglaten). Het EPC moet door de verkoper of verhuurder voorgelegd worden aan de (potentiële) kopers/huurders die de woning bezoeken. Bij de verkoop van een woongebouw moet het EPC worden overgedragen aan de koper. In de notariële akte wordt een clausule met betrekking tot het EPC opgenomen. Bij het sluiten van een huurovereenkomst ontvangt de huurder een kopie van het energieprestatiecertificaat.

Het VEA controleert steekproefsgewijs op aanwezigheid en correctheid van het EPC attest bij woningen die te koop en te huur worden aangeboden. De notaris heeft meldingsplichtaan het Vlaams Energieagentschap indien geen EPC certificaat aanwezig is. Als er geen certificaat aanwezig is, zal de eigenaar uitgenodigd worden op een hoorzitting en riskeert hij een boete tussen 500 en 5000 euro. Verder wordt sinds januari 2012 ook gecontroleerd of de juiste gegevens gepubliceerd worden bij de advertenties. In geval niet voldaan wordt aan deze advertentieverplichting riskeert de eigenaar of de gevolmachtigde (dit is bijvoorbeeld het immo-kantoor of de notaris die de woning te koop stelt) een boete tussen 500 en 5000 euro