Plaatsbeschrijving

U gaat een appartement huren of verhuren? Dan is het noodzakelijk om een plaatsbeschrijving (tegensprekelijk) van het pand op te maken. Deze bevindingsstaat van het onroerend goed wordt ondertekend door beide partijen en toegevoegd aan het huurcontract.

De huurwetgeving (art. 1731 van het Burgerlijk Wetboek) verplicht huurders en verhuurders van hoofdverblijfplaatsen sinds 2008 om dit document in orde te brengen.

DUODECIM zorgt voor een gedetailleerde inventarisatie van het onroerend goed en idem rapport. Als derde partij zorgt Duodecim voor een onpartijdig en objectief verslag.

Niet alleen voor verhuur kan een plaatsbeschrijving door DUODECIM van goudwaarde zijn!

U gaat een project realiseren of er wordt een project op een aanpalend perceel gerealiseerd?

Wie is bv verantwoordelijk als er schade opduikt nadat er tegen uw halfopen bebouwing aangebouwd werd?

Ook bij de aankoop van onroerend goed en bouwprojecten is een voorafgaande tegensprekelijke plaatsbeschrijving erg nuttig.

Een gedetailleerde plaatsbeschrijving kan alle betrokken partijen enorm helpen in het oplossen van eventuele schadegevallen!