Aardgas

Voor elke nieuwe aardgasinstallatie en bij elke uitbreiding van een bestaande huishoudelijke aardgasinstallatie is de keuring verplicht.

Voor elke nieuwe aardgasinstallatie en bij elke uitbreiding van een bestaande huishoudelijke aardgasinstallatie is de keuring verplicht. Deze controle vindt plaats vóór het openstellen van de gasmeter door de distributienetbeheerder.

 

 

In vele woningen wordt aardgas bij allerhande zaken dagdagelijks gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan verwarming, sanitair warm water en/of koken.

Gas op zich blijft een gevaarlijk iets en een gasinstallatie brengt steeds bepaalde risico’s met zich mee. Er zijn meerdere gevallen waarin er CO-intoxicatie kon optreden door een fout aangesloten rookgasafvoer. Het slecht verwerken / omzetten van gassen door uw installatie kan dan weer leiden tot brand- en/of ontploffingsgevaar.

Een keuring van de aardgasinstallatie is verplicht in bovernstaande gevallen, om de veiligheid van uw en uw gezing te kunnen garanderen.

 

 

Meer info? Neem contact.